התקשרו: 03-6382122

מיסוי דירה בירושה - מס עזבון בדלת האחורית ?

שינויים מבניים מוצעים לשנים 2015-2016

 

1.   בימים האחרונים פורסם מסמך "שינויים מבניים לשנים 2015-16" ובין השאר נכללו בו הצעות לקציבת הפטור הקיים ממס שבח עבור דירות אותן קיבל המוכר בירושה (בהתאם לסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין) והעמדתו על תקופה של שנתיים מיום פטירת המוריש, תוך קביעת הסדרים למקרים מיוחדים.

 

מוצע גם  תיקון משלים להוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (המקנות פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה) כך שבעל דירת המגורים שיש בבעלותו דירה נוספת שהתקבלה בירושה אשר מכר את דירת המגורים בפטור תוך שימוש בחזקה הקבועה  בסעיף 49ג(4) לחוק (דהיינו, החזקה לפיה יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר על אף שבבעלותו גם הדירה שהתקבלה בירושה) לא יוכל להנות מהפטור הקבוע לדירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2), במכירת הדירה שהתקבלה בירושה אם לא מכר אותה בתוך תקופה של שנתיים מיום פטירת המוריש;

 

2.      כלומר וכדי לפשט, דירה בירושה תהיה פטורה למשך שנתיים ואם תימכר לאחר שנתיים המוכר יהיה חייב במס על הדירה שקיבל בירושה.

 

3.      התיקון המוצע מהווה אפליה לא ראויה  כלפי יורשים של עיזבון שיש בו דירה לעומת יורשים של עיזבון שאין בו דירה.

 

מיסוי דירה בירושה - מס עזבון בדלת האחורית ?

 

4.    אכן יש הצדקה למס ירושה/עזבון יחד עם מס מתנה ומס על העברת רכוש לנאמנות. יש הצדקות רבות למס ירושה / עיזבון. לדוגמא: העיקרון שאומר שכל תוספת לעושר תחויב במס או הרצון של החברה החותרת לשיוויון למנוע הצבר הון בין-דורי למשל. מאידך יש גם נימוקים נגד מס העיזבון כמו הטענה לפיה מס ירושה הוא מיסוי של כפול על הון שכבר שולם עליו מס. נימוק נוסף: בשל העובדה שהעשירים בלאו הכי מצליחים שלא לשלם את המס,  אין טעם להטיל מס שקשה לגבות אותו. (נימוק משעשע - אם בלאו הכי גונבים, אז למה לאסור על גניבה?)

 

5.    בלי להיכנס  לנימוקים השונים לכאן ולכאן, בפועל ברוב העולם המתוקן  מוטל מס ירושה. גם בישראל היה מס ירושה עד 1981. כאשר הליברלים (וחירות) החליפו את מפא"י בשלטון, אחד הדברים הראשונים שעשו  היה ביטול מס הירושה, תיקון שהיטיב עם בעלי ההון.      

 

6.      התיקון משמעו בפועל מס ירושה/עיזבון מפלה המוטל על חלק מהיורשים.

 

7.    אין הצדקה להפליית יורשים שירשו דירה לעומת יורשים שיקבלו פטור על עיזבון שאין בו דירות, אך יש בו כסף רב (במניות לדוגמא) והון לא מבוטל, אף אם שווי העיזבון עולה כדי עשר או עשרים דירות וללא הגבלה – עיזבון כזה לא ימוסה - ולכך אין הצדקה.

 

8.    הרי גם אליבא לגירסת אלה הטוענים שיש להטיל מס ירושה / עזבון / מתנה / נאמנות, אין אף אחד שטוען שיש להטיל את המס על כל העיזבון. באופן כללי הפטור שמציעים תומכי  המס על ירושה הוא בשווי דירה אחת ואפילו יקרה, ועוד מספר מיליוני שקלים שאינם דירה ובאופן שיורשי עיזבון סטנדרטי הכולל דירה ועוד קופת גמל סטנדרטית ממנה התקיים המוריש - לא ימוסו. מי שישלם את מס הירושה הם בעלי ההון בלבד, וזאת על מנת לממש את רעיון מס העיזבון שהוא למנוע הצבר הון בין דורי וגם להחזיר לחברה את חלק העיזבון. 

 

9.     הרעיון והטענה כביכול מכירת דירה מירושה תגדיל את היצע הדירות ותוריד את מחיר הדירות הוא רעיון שאין בו הגיון. מכירת דירות מושכרות לא מגדילה את היצע הדירות ויתכן אף שהדירה תמשיך להיות מושכרת בידי הרוכש החדש. התוצאה הלא מפתיעה תהיה שדווקא אלה שקיבלו כסף רב בירושה ובפטור, הם אלה שיוכלו לרכוש את הדירה שיורשים אחרים יאלצו למכור מהר, ונמצאנו סותרים את הרציונל של מס הירושה, והוא בין השאר מניעת הצבר ההון הבין דורי.

 

10.  גם לא מובן מה הנימוק המוסרי לכך שמי שירש עשרות מיליוני שקלים במניות ובאחזקות שאינם דירות יהנה מפטור ממס, לעומת יורשים רגילים שכל מה שהם יורשים זה דירת יחיד ואולי גם קופת גמל ממנה התקיים המוריש - דווקא אלה יהיו חייבים במס.

 

11.  בנוסף, גם היום כאשר יש יורשים רבים ועיזבון קטן, הדירה הסטנדרטית תימכר מהר כדי לחלק את הכסף בין היורשים, והלא זה מה שקורה היום בפועל גם בלי התיקון. ואם כך מה הועילו חכמים בתקנתם?

 

12.  במקום למסות את העיזבון (את המוריש), את הירושה (את היורשים),  את המתנה והנאמנות (את המתחמקים והמתחכמים), האוצר מעדיף לפעול נגד הציבור החלש יותר. זה יותר קל וזה פחות נושך.

 

13.  על פי הניסיון הקיים, בעלי ההון ידאגו שלא יהיה מס על ירושה ולא מס מתנה ולא מס על יצירת נאמנות.

 

 

יצירת קשר

בכל שאלה מלאו תיבה זו ואנו נחזור אליכם בהקדם

03-6382122

זאב גיא ושות' - משרד עורכי דין (יועצי מס) מיסים .ביטוח לאומי, קצין תגמולים, אבדן כושר עבודה.דיני עבודה, עובדים זרים. הגנת הסביבה ירושה עזבונות וצוואות.

מיוצר באניבייס בניית אתרים | אלקטרו קידום אתרים