התקשרו: 03-6382122

דף הבית > ועדות רפואיות / ביטוח לאומי > ועדות פטור ממס הכנסה

ועדות פטור ממס הכנסה

על פי החוק (סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה), עיור או נכה בשיעור של 90% ומעלה בחישוב משוקלל, זכאי לפטור ממס הכנסה עד גובה הכנסה של כ-614,000 ₪ לשנה.

במקרים רבים אדם מוגדר לאחר פגיעה או מחלה באופן זמני בשיעור נכות של 100%.

כאשר הנכות הזמנית פחותה מששה חודשים – הנכה לא יהיה זכאי לפטור כלל.

כאשר הנכות הזמנית היא בין ששה חודשים לשנה - הנכה יהיה זכאי לפטור מופחת (לאותה תקופה בלבד).

רק כאשר הנכות היא לתקופה של למעלה משנה - הנכה יהיה זכאי לפטור מלא

מדובר בנכות רפואית בלבד ולא באי כושר. אדם יכול להיות בעל נכות רפואית של 60% בלבד אך יוגדר כנכה 100% לעניין אבדן כושר העבודה - ולכן לא יזכה בפטור.

למרות שהוועדה מתנהלת על ידי הביטוח הלאומי, הרי שזו וועדה של מס הכנסה ולא של ביטוח לאומי.

מדובר בהטבה משמעותית וראוי להתכונן היטב לוועדה. לא בקלות ניתן להשיג את הפטור הנחשק.

כדי לקבל את הפטור, יש להגיש למס הכנסה (ולא לביטוח לאומי) בקשה לפטור ע"ג טפסים של מס הכנסה. בניגוד לוועדות של ביטוח לאומי וועדות פטור למס הכנסה חייבות בתשלום אגרה.

בקשה לפטור ממס ( 1516)
בקשה לזימון לוועדה כספים (169 א')
ויתור על סודיות (169 ב')

לבקשות יש לצרף
א. שובר אגרה ששולמה.
ב. מסמכים רפואיים.

המסמכים הרפואיים המוגשים הם קריטיים להצלחה בוועדה ורצוי להיוועץ בעו"ד לפני הגשת הבקשה.

כאשר נקבע לאדם נכות מעל 90% עפ"י חוקים אחרים כמו:

חוק הביטוח הלאומי (נכות כללית, נכות מעבודה, ביטוח אימהות), חוק התגמולים לנפגעי איבה, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק התגמולים לנפגעי הנאצים, חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור) אין עוד צורך בוועדה של מס הכנסה והנכים זכאים לפטור על בסיס נכותם עפ"י חוקים. ניתן לצרף נכויות שונות שניתנו על בסיס חוקים שונים.

ראוי לציין - בעוד שהנכות עפ"י החוקים שהוזכרו, מחייבים את מס הכנסה ומזכים בפטור כאשר שיעור הנכות מגיע ל 90% ויותר, נכות שנקבעה על פי פקודת מס הכנסה - אינה מחייבת וועדה רפואית עפ"י אחד החוקים שהוזכרו.

עד לאחרונה לא ניתן היה לערער בבית הדין על החלטת וועדה הערר. בשנים האחרונות התקבלה פסיקה לפיה אין לבצע אבחנה בין וועדות ביטוח לאומי לבין הוועדות של מס הכנסה וכל וועדה מעין שיפוטית כפופה לביקורת של בית הדין.

עו"ד (יועץ מס) זאב גיא
zeev@guy-law.co.il

זאב גיא ושות' - משרד עורכי דין (יועצי מס) מיסים .ביטוח לאומי, קצין תגמולים, אבדן כושר עבודה.דיני עבודה, עובדים זרים. הגנת הסביבה ירושה עזבונות וצוואות.

מיוצר באניבייס בניית אתרים | אלקטרו קידום אתרים