התקשרו: 03-6382122

דף הבית > דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה

אין אדם שאין לו נגיעה לדיני עבודה.

דיני העבודה זכו לקבל חוק יסוד מיוחד אשר קיבע את זכותו של אדם לעסוק על פי בחירתו: חוק יסוד חופש העיסוק. חופש העיסוק הוכר כזכות יסוד, והוא משליך על מערכות יחסי העבודה בישראל.

עצם קבלתו של עובד לעבודה כמוהו כצדדים שחתמו על הסכם בדבר הספקת שירותי עבודה כנגד תמורה. ההסכם נובע ממערכת דיני העבודה.

מערכת דיני העבודה מתאפיינת ע"י חוקים המגינים על העובד וזכויותיו ומסדירים את זכויות המעביד. הצדדים אינם רשאים, גם לא העובד, אינו רשאי לוותר על הזכויות המוענקות לעובד על פי החוק.

על יחסים אלה חלה מערכת שלמה של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה המטיבים עם העובד מעבר למה שמחייב החוק ועל המעביד והעובד לקיימם.

משפט העבודה מורכב ממשפט עבודה קיבוצי המתייחס למערכות או קבוצות עובדים, ומשפט עבודה פרטי המתייחס ליחסי העבודה הפרטניים בין המעביד לעובד.

המשרד מתמקד במשפט העבודה הפרטי. לאחרונה חלו תמורות ושינויים משמעותיים במשפט העבודה הפרטי - תיקון 24 לחוק הגנת השכר. על פי התיקון נדרש מעביד להנפיק תלושי שכר מאד מפורטים על פי פירוט המוגדר בחוק, ואף קבע סנקציה כנגד מעביד שלא יפעל על פי דרישת החוק - עד 5000 ₪ לכל תלוש - למעביד שלא ינפיק תלוש או שינפיק תלוש שאינו משקף את המציאות הנכונה.

תיקונים נוספים שתוקנו לאחרונה הטילו חובות נוספים וסנקציות בצידן, על מעבידים שאינם מודיעים לעובד ובכתב, מהם התנאים בהם התקבל העובד לעבודה. במקרים רבים התיקונים החדשים העבירו את נטל הראיה במקרה של מחלוקת על המעביד ולא על העובד.

מעביד חייב לשלם לעובד שכר עבודה ובנוסף לשכר העבודה הרגיל, חייב לעמוד בדרישות הבאות:

הודעה לעובד בדבר תנאי העבודה, שכר מינימום, עמידה במועד תשלום השכר, דמי נסיעות, גמול שעות נוספות, דמי מחלה, חופשה בשכר או דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חג, הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות או דמי הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים:

בנוסף לאלה קיימים חוקים המסדירים את העבודה של אוכלוסיות עובדים מסוימות כמו החוק לשוויון ומניעת אפליה בעבודה שעוסק במניעת אפלה בין גברים ונשים או אפליית נכים או אפליה אחרת על רקע גיל או מין. חוק עבודת נשים עוסק במאפיינים המיוחדים של העסקת נשים ושמירת זכויותיהן של נשים בהריון, בעת לידה, בשמירת הריון, טיפולי הפרייה, החוק למניעת הטרדה מינית, חוק להגנת חושפי שחיתויות ועוד. חוקי ה"עובדים זרים" המתייחס ליחסי העבודה וזכויות מהגרי העבודה ("עובדים זרים") ולמעמדם המיוחד ועל פי ענפי המשק השונים בהם הם מועסקים.

קיימת מערכת יחסי העבודה ייחודית נוספת המתקיימת בשירות הציבורי, הרשויות המוניציפאליות ומוסדות ורשויות הקשורות לתקציב המדינה. מדובר בתקשי"ר המהווה חקיקה המסדירה את יחסי עבודה במגזר הציבורי.

האינטרנט ושינוי צורת העבודה המסורתית והשאלות שהדבר מעורר ביחס ליחסי העבודה בעולם בכלל וגם בישראל, הביא לפסיקה עניפה שהקדימה את מערכת החקיקה הקיימת ביחסי העבודה והכניסה למערכת היחסים, שאלות שלכאורה לא שייכות למערכת דיני העבודה כמו פגיעה בפרטיות (אי מיילים בעבודה), זכויות יוצרים (האם של העובד או של המעביד – מהם התנאים וכו'? כמו כן התפתחה פסיקה שעוסקת בקביעת מרחבי המחיה הוירטואליים המוגנים של העובד, כמו גם שאלות הנובעות מהעובדה שעובד יכול לעבוד הבית וכן הלאה.

המשרד עוסק בכל אלה.

מידע נוסף:

יצירת קשר

בכל שאלה מלאו תיבה זו ואנו נחזור אליכם בהקדם

03-6382122

זאב גיא ושות' - משרד עורכי דין (יועצי מס) מיסים .ביטוח לאומי, קצין תגמולים, אבדן כושר עבודה.דיני עבודה, עובדים זרים. הגנת הסביבה ירושה עזבונות וצוואות.

מיוצר באניבייס בניית אתרים | אלקטרו קידום אתרים