התקשרו: 03-6382122


פס"ד ע"ש 458-07 אללחאם נ' מע"מ

פסילת ספרים וקנס שומת עסקאות

ע"י זאב גיא, עורך דין (יועץ מס)

העובדות

המערער עוסק בשירותי הובלה.

מע"מ פסל את ספריו של המערער, הוציא למערער שומת עסקאות עלפי מיטב השפיטה והטיל עליו קנס שומת עסקאות המקסימאלי בתגובה 1% מהעסקאות.

המערער ערער גם על פסילת הספרים גם על גובה שומת העסקאות וגם על גובה הקנס. לגבי הפסילה המערער טען שלא נמצא פגם מהותי שיחייב פסילת ספרים.  על פי החוק, כאשר ניתן ללמוד על היקף העסקאות הנכון מתוך הספרים,  למרות הפגם - אין לפסול את הספרים.

לגבי היקף השומה, המערער טען שהשומה מוגזמת. היה על מע"מ לעשות בדיקות מתאימות ולהוכיח את גובה השומה שקבע.

פסק הדין

לעניין פסילת הספרים - בית המשפט קבע כי הנהלת הספרים צריכה להיות כזו המאפשרת למס הכנסה או למע"מ ללמוד על מצב העסק בלי להיות "בלשים". גם אם אין טענה של המע"מ שהייתה כוונה להעלים עסקאות, מצב הנה"ח במקרה זה נגוע בפגמים מהותיים ואינו מאפשר למע"מ לקבוע את מחזור העסק וההכנסה החייבת ולכן הפסילה הייתה כדין. 

לעניין גובה שומת העסקאות - בית המשפט קבע שכאשר נפסלו הספרים, דווקא על המערער לבצע בדיקות להוכיח את השומה כטענתו. על מע"מ מוטלת החובה לבצע את השומה עלפי אומדנים והערכות הגיוניים בלבד הנלמדים מהנתונים החלקיים שנמצאו. כשהספרים פסולים – נטל השכנוע בדבר הינו השומה מוטל על המערער ולא מע"מ לגבי גובה הקנס ודי בכך שקביעת מע"מ עומדת במבחן הסבירות.

לגבי הקנס – בית המשפט קבע שמדובר ברשלנות רבתי אך לא בניסיון להעלמת מס ולכן אין מדובר במקרה המצדיק את הקנס המקסימאלי ולכן הפחית את הקנס ליחידת 0.5% בלבד.

מסקנה – כדי להימנע משומות שרירותיות, כל מה שצריך הוא - לנהל את הנהלת הספרים על פי החוק ולא יותר מזה.

פסקי דין נוספים

זאב גיא ושות' - משרד עורכי דין (יועצי מס) מיסים .ביטוח לאומי, קצין תגמולים, אבדן כושר עבודה.דיני עבודה, עובדים זרים. הגנת הסביבה ירושה עזבונות וצוואות.

מיוצר באניבייס בניית אתרים | אלקטרו קידום אתרים