התקשרו: 03-6382122

דף הבית > מיסים > פיצויים "צוק איתן"

פיצויים לנזקי "צוק איתן" - נזק עקיף

כללי

1. מדובר בנזקים שנגרמו עקב מבצע צוק איתן שתחילתו ב 8.7.14 וסיומו נקבע ל 31.8.2014 אלא אם כן הממשלה תכריז על סיומו לפני כן. (המוקדם מבין השנים) ההוראות פורסמו כהוראת שעה. למעבר להוראת השעה לחץ כאן

2. רשימה זו תתמקד בנזקים העקיפים שנגרמו עקב מבצע צוק איתן ותגיש את קיצור ההוראות בנושא זה כפי שפורסמו ע"י מס הכנסה בהוראת ביצוע 8/2014 – קרן פיצויים. להלן קישור למעבר להוראת הביצוע באתר מס הכנסה לחץ כאן

3. ראשית יש להבחין בין נזק ישיר לנזק עקיף.

4. נזק ישיר - פגיעה פיזית ברכוש. בית שנפגע מפגיעת רקטה, מכונית שנפגעה ועלתה באש, חממה או רפת שנפגעו ונהרגו בעלי חיים וכו'.

5. נזק עקיף - המבצע גרם גם לנזקים עסקיים ואישיים מסוג אחר ולאו דווקא כתוצאה מפגיעה פיזית.

5.1. עובדים שלא הגיעו לעבודה אם בגלל שמקום העבודה שלא היה מוגן או מפני שנאלצו להישאר בבית. אם המעביד שילם, המעביד ספג נזק. אם המעביד לא שילם, לעובד נגרם נזק.

5.2. ירידה בהכנסות ובמחזורים מכיוון שאנשים לא יצאו למסעדות, לא קנו בחנויות, לא יצאו לנפוש בדרום אבל גם במרכז ובצפון, תיירים לא הגיעו לארץ, חקלאים לא יכלו לקטוף תוצרת שנרקבה בשדות ובחממות ולא יכלו להכין את הקרקע ולזרוע.

5.3. נזקים אלה הם נזק עקיף.

תקציר ההוראות לעניין פיצוי על נזק עקיף "צוק איתן"

מסלולי הפיצוי המוצעים

6. לעסקים שונים יש מאפיינים שונים. יש עסקים שבנויים על עבודה מתמשכת כאשר המכירה היא נדירה ובאה לעיתים רחוקות יותר – (למשל בבניין). עסקים מסוג אחר בנויים על מכירה יום יומית שוטפת ופחות על עובדים. לדוגמא חנות שמתבססת על פדיון. יש עסקים הבנויים על הזמנות עתידיות (ענף ההארחה) כמובן יש עסקים שכוללים את כל הרכיבים גם יחד.

7. לצורך כך הותאמו שלשה מסלולים עיקריים. כל ניזוק יכול להגיש את תביעתו באחד מהמסלולים שיבחר, מסלול המתאים לו ולאופי עסקו ובאופן שישקף טוב יותר את הנזק והפיצוי המגיע לו. המסלולים עפ"י הוראת השעה "צוק איתן" נקראים "המסלול הירוק"

8. המסלול הירוק

8.1. מסלול פיצוי בגין שכר עבודה

8.2. מסלול לחשוב הנזק עפ"י מחזורים

8.2.1. מסלול מחזורים רגיל או מותאם

8.2.2. מסלול מחזורים מותאם

8.3. מסלול הוצאות שוטפות.

8.4. מסלול מיוחד לחקלאים ולענפים מיוחדים.

9. המסלול האדום - בנוסף לאלה רשאי כל אחד להגיש את תביעתו על פי התקנות העיקיות הקיימות בחוק ולא עפ"י הוראת השעה. המסלול זה נקרא המסלול האדום.

צוק איתן – פיצוי לנזקים עקיפים

מקדמות

10. כדי להקל על ניזוקים שסובלים מקשיי תזרים, ניתן להגיש בקשה למקדמות שתטופל באופן זריז יותר.

11. בקשות למקדמה המוגשות לפני הגשת התביעה עיקרית.

11.1. עסק שהגיש תביעה גם במבצע עמוד ענן – ככלל, המקדמה בגובה 80% מהפיצוי שאושר בעמוד ענן (לחקלאים 50%). המקדמה המקסימלית 500,000 ₪.

11.2. עסק שלא הגיש תביעה בעמוד ענן. - יעשה חישוב מקדמה על פי נוסחה שצורפה להוראת הביצוע. תקרת המקדמה עד 250,000 ₪.

11.3. הבעיה - בשני המקרים לא נקבע תוך כמה זמן תשולם המקדמה.

12. מקדמה לאחר הגשת התביעה – אין צורך בבקשה.

12.1. המקדמה תינתן ללא צורך בבקשה מיוחדת ומותנה בעמידה בכל הדרישות. יום ההגשה יחשב היום בו מולאו כל הדרישות.

12.2. לעסקים קטנים (עסק שמחזורו ב 2013 עד 1.5 מיליון ₪).

12.2.1. תוך 35 יום מיום הגשת התביעה במלואה יועברו 60% מהתביעה.

12.2.2. אם חלפו 180 יום ולא ניתנה החלטה יועברו עוד 30% וסך הכל 90% מהתביעה.

12.3.לשאר העסקים (המחזור ב 2013 מעל 1,500,000 ₪)

12.3.2. תוך 45 יום מיום הגשת התביעה במלואה יועברו 50% מהתביעה.

12.3.3. אם חלפו 180 יום ולא ניתנה החלטה, יועבר עוד 40% וסך הכל 90% מהתביעה.

12.4. מקדמה על פי התקנות העיקריות (המסלול האדום)

12.4.1. אם חלפו 180 יום ולא ניתנה החלטה הניזוק יהיה רשאי לבקש מקדמה עד לגובה של 1.5 מיליון ₪.

הפיצוי – מסלול שכר

13. במסלול זה רשאי לבחור ניזוק/מעביד ששילם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בתקופה המבצע. מעסיק שלא שילם לא רשאי לבקש פיצוי במסלול זה.

14. חישוב הפיצוי מבוסס על שכרו הרגיל של העובד בלבד, ומשתנה בהתאם למיקום מגורי העובד ולמרחק מגבול רצועת עזה.

15. תקרת הפיצוי היא עד 1040 ₪ ליום עבודה.

16. במסלול זה ניתן להגיש תביעה נפרדת לחודש יולי ותביעה נפרדת לחודש אוגוסט ובאופן שעבור חודש יולי ניתן להגיש תביעות מייד ולא להמתין עד סיום תקופת צוק איתן. התנאי: שכר יולי שולם לעובדים.

17. אוכלוסיות מיוחדות:

17.1. יעשה חישוב פיצוי שונה לסוגים שונים של מעסיקים.

17.1.1. מעסיק בפועל של מועסקים באמצעות חברת כח אדם.

17.1.2. מעסיק שהוא חברת כח אדם.

17.1.3. מעסיק שהוא קיבוץ.

17.1.4. מלכ"רים.

הפיצוי - מסלול מחזורים

18. מסלול מחזורים - הרגיל:

18.1. מדובר בעסקים שסבלו מירידת המחזור ובהתאם לכך ירדו גם ההוצאות המשתנות. ההוצאות הקבועות נותרו ללא שינוי (שכ"ד, ארנונה, ביטוח וכו')

18.2. החישוב מתבסס על השוואת המחזורים בתקופת המבצע לתקופה המקבילה אשתקד. תקרת הפיצוי תהיה 3 מיליון ₪ ועד ל- 4 מליון ₪ אם המבצע לא יסתיים לפני 31.8.14.

18.3. חישוב הפיצוי ייעשה על פי נוסחה שפורסמה בהוראות הביצוע והיא לוקחת בחשבון גם את הירידה בהוצאות המשתנות.

19. מסלול מחזורים מותאם:

19.1. כאשר אופי העסקים אינו מאפשר שימוש בנתוני העסק כפי שמצויים בידי הרשויות או שמדובר בעסקים שפועלים בענפים שונים ולא ניתן לחשב את הנזק העקיף יעשה חישוב מותאם ויש צורך להשלים נתונים שיאפשרו חישוב נכון של הנזק.

19.2. קיימת רשימה של סוגי ניזוקים שלא יהיו רשאים להגיש תביעה במסלול רגיל אלא אך ורק במסלול מחזורים מותאם. (לרשימה - ראה סעיף 5.4.2 להוראת הביצוע).

19.3. כל ניזוק המופיע ברשימה זו יאלץ להגיש מסמכים, דינים וחשבונות על פי המופיע בהוראת הביצוע ולפי אופי העסק.

19.4. חישוב הפיצוי יהיה כמו במסלול הרגיל עם שינויים והוראות שונות ביחס לסוגי הניזקים שחייבים להגיש תביעה במסלול זה.

הפיצוי – מסלול הוצאות שוטפות

20. מיועד לעסקים אשר מחזור ההכנסות היה נמוך מהוצאותיהם בתקופת המבצע, (הפסד תפעולי). ניזוקים יצטרכו להוכיח שההפסד נובע ממבצע צוק איתן ולא מסיבות אחרות.

20.1. תקרת החישוב היא בין 3 מיליון ₪ או 4 מיליון ₪ עפ"י משך המבצע צוק איתן אך לא יותר ממחזור העסקאות של הניזוק ביולי אוגוסט 2014.

20.2. הנוסחה לחישוב הפיצוי מופיעה בהוראת הביצוע כאשר ההוצאות יחושבו עפ"י התשומות כפי שמופיעות בדוח מע"מ 7-8/2014 ובתוספת הוצאות השכר בתקופה זו.

20.3. להוראות צורפה רשימה של סוגי ניזוקים שלא יהיו רשאים להגיש תביעה במסלול זה.

הפיצוי – מסלול חקלאות

21. לחקלאים הוכן מסלול פיצוי מותאם להם. המסלול מאפשר פיצוי שבין 3 ל-4 מליון ₪ מותנה במשך מבצע צוק איתן.

21.1. פותחה נוסחת פיצוי שלוקחת בחשבון ענפי חקלאות שונים, וסוגים שונים של גידולים. כמו כן הנוסחא לוקחת בחשבון את מרחק היישוב מגבול רצועת עזה.

21.2. לחקלאי הישובים בתחום שבעת הק"מ מגבול הרצועה הותר להגיש גם פיצוי בגין גידולים שלא היו בפעילות בתקופת מבצע צוק איתן. (רשימת הגידולים בנספח ח' להוראת השעה.

המסלול האדום

22. ניזוק בישוב שהוכרז עליו כישוב ספר יכול להגיש תביעה על פי התקנות העיקריות ולא עפ"י הוראת השעה. רשימת הישובים מופיעה בהוראת השעה.

23. ניזוקים אלה יוכלו לתבוע את הנזק ללא מגבלת הפסקת הפעילות 24 שעות בתעשיה ומגבלת הפסקת הפעילות לשבוע לענפי מסחר ושירותים.

יצירת קשר

בכל שאלה מלאו תיבה זו ואנו נחזור אליכם בהקדם

03-6382122

זאב גיא ושות' - משרד עורכי דין (יועצי מס) מיסים .ביטוח לאומי, קצין תגמולים, אבדן כושר עבודה.דיני עבודה, עובדים זרים. הגנת הסביבה ירושה עזבונות וצוואות.

מיוצר באניבייס בניית אתרים | אלקטרו קידום אתרים